HUISREGELS

U bent van harte welkom in de North Sea Jazz Club. Wij hanteren huisregels ter bevordering van een prettige sfeer.

1. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van evenementen in de North Sea Jazz Club en door de North Sea Jazz Club georganiseerde evenementen op andere locaties. De huisregels zijn in te zien op de deur van de kassa van de North Sea Jazz Club of via www.northseajazzclub.com

2. Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van het personeel van de North Sea Jazz Club op te volgen en zich op de hoogte te stellen van additionele publieksmededelingen in en om het gebouw.

3. Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon en houding wordt de toegang geweigerd of wordt u verwijderd.

4. Wij behouden ons het recht voor om groepen groter dan vier personen te weigeren.

5. Voor programma’s waarbij een minimumleeftijd geldt, is legitimatie verplicht. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend.

6. De North Sea Jazz Club schenkt geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Voor het kopen van alcohol in de North Sea Jazz Club is geldige legitimatie verplicht.

7. Het is bezoekers ten strengste verboden alcohol door te verkopen of door te geven aan personen onder de 18. Het is bezoekers van onder de 18 jaar tevens niet toegestaan alcohol aan te nemen of te nuttigen.
8. Bezoekers onder invloed van drank of drugs wordt de toegang ontzegd.

9. Roken is in de binnenruimtes van de North Sea Jazz Club niet toegestaan. Het verbod geldt ook voor de e-sigaret en shisha pen. Bij overtreding wordt de bezoeker verwijderd.

10. De North Sea Jazz Club accepteert geen ongewenste intimiteiten, hinderlijk gedrag, agressie, racisme of discriminatie.

11. Het dragen van trainings- of sportkledij en sportcaps is niet toegestaan. Bij het niet voldoen aan die voorwaarde kan de toegang ontzegd worden.

12. Bezoekers kunnen gefouilleerd worden en dienen hieraan hun medewerking te verlenen. Niet toegestane voorwerpen, zoals genoemd in punt 13, worden in beslag genomen.

13. Het is in de North Sea Jazz Club niet toegestaan om:
– Harddrugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken;
– Te handelen in soft- en harddrugs en andere goederen zoals tickets;
– Wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen, of andere voorwerpen of stoffen waarvan mogelijk hinder kan worden ondervonden, in bezit te hebben;
– Diefstal, vernielingen of vandalisme te plegen;
– Zonder toestemming professionele opnameapparatuur voor beeld of geluid te gebruiken*;
– Zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw*;
– Eigen consumpties mee te nemen;
– Medicijnen mee te nemen zonder doktersvoorschrift;
– Dieren mee te nemen.

*toestemming hiervoor kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar dennis@northseajazzclub.com

14. Gebruik van garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De aansprakelijkheid van de North Sea Jazz Club is te allen tijde beperkt tot €150,-. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de garderobe verplicht.
15. Indien het binnen te druk is, of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht voor u de toegang te weigeren.

16. De North Sea Jazz Club is slechts aansprakelijk voor geleden schade (waaronder verlies en diefstal) of toegebracht letsel, indien dit rechtstreeks gevolg is van grove nalatigheid van de North Sea Jazz Club en/of zijn medewerkers. De North Sea Jazz Club is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de North Sea Jazz Club.

17. Eventueel ontstane schade wordt verhaald op de veroorzaker. U mag de eigendommen van de North Sea Jazz Club niet mee naar buiten nemen, verplaatsen of beschadigen. Wie beschadigingen aanbrengt, draait op voor de kosten.

18. In de North Sea Jazz Club kunnen bezoekers worden blootgesteld aan geluidniveaus boven de 83 dBA. De North Sea Jazz Club adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen. Oordoppen zijn in de North Sea Jazz Club verkrijgbaar. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers.

19. Bij overtreding van onze huisregels wordt bezoekers de toegang voor een bepaalde periode ontzegd middels een lokaal verbod. Bezoekers hebben geen recht op restitutie van entreegelden. Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers overgedragen aan de politie en wordt aangifte gedaan.